Hanička - www.zlesak.cz

Přejít na obsah
Hanička zemřela po dlouhém a vyčerpávajícím boji kdy nemohla zvítězit dne 20.července 2019.
 
Všem, kteří ji znali, kteří si povídku a báseň o ní přečetli a soucítili s ní.
 
Zemřela ve svých 54 letech.  
 Tímto děkuje celá její rodina a příbuzenstvo
                                               HANIČCE,
                                                                     Luděk
                                 Doktor se nedívá
                                 slavík přestal zpívat
                                 uletěl tam odkud se
                                 nemůže křídlům říkat
                                 co mají dělat
                                                        ani je stříhat
                                          samotná na pokoji
                                          s okny dokořán
                                oslovil ji jiný posel
                                a nebeská světozář
                                tolik jí bližší
                                stačilo pouze promluvit víčky
                                v toužebném očekávání co dívá se z výšky
                     P.S. :  Hani tam ti bude lépe
                                nežli zde na zemí
                                kdes nepoznala tu pravou lásku
                                od manžela, matky, syna, jenom soužení
                                tak moc ti to přeju
                                zapomnění co dává nám všechno
                              nikdy na tebe sestřenko nezapomenu
                               vrať se – až se ti to bude hodit
                   
                               Tvá duše patří bohu
                               Tvé tělo k nám do Hejnic
                               Do rodného hrobu
                               prokletí rodu Vojtů
                               kdo bude třetí ?
Návrat na obsah